Tunnelmia Pyhältöjärven jäältä talvella 2018

Tunnelmia Pyhältöjärven matkaluisteluradalta ja jäältä talvella 2018
Kuvat: ANisula ja BFagerström