Yhteystiedot

Sivuston ylläpitäjä:  Pyhällön Kylät ry.

Sähköposti :  pyhallonkylat@gmail.com

Osoite : Liikkasentie 38, 49660 Pyhältö

Pyhällön Kylät ry

Puheenjohtaja Katriina Liikkanen 040 7644975
pyhallonkylat@gmail.com

Varapuheenjohtaja Boris Fagerström 0500 889701
boris.fagerstrom@studio8x10.fi

Sihteeri Marika Pennanen 040 4108341
marika.pennanen@gmail.com

Rahastonhoitaja/Tonttiasiamies Ismo Liikkanen 0400 358 738
pyhallonkylat@gmail.com

Muut hallituksen jäsenet:  Sanna Koski, Markku Suortti

Hallituksenvarajäsenet  Auli Nukarinen,  Tiia Naakka, Sirkku Mäkinen ja Tanja Herranen

Kotisivujen päivitykset: anne@annenisula.fi

Liity jäseneksi!